ConsellEscolar

El consell escolar és l’òrgan de participació representatiu de la comunitat educativa del centre, i exerceix les seves funcions en el respecte als drets dels alumnes i dels seus pares, dels professors, del personal d'administració i serveis, i de la institució titular.

Està format pel director, que el presideix; tres representants de la titularitat, designats per la institució; quatre representants dels pares i mares, tres elegits en votació secreta i un designat per l’AMPA; dos representants dels alumnes, elegits en votació secreta; i un representant del personal d’administració i serveis, també elegit en votació secreta.

El consell escolar es reunirà en sessió ordinària a l’inici de les activitats lectives del curs escolar i al final de curs.

En sessió extraordinària, el consell es reunirà sempre que es consideri oportú.

Els membres que componen actualment el Consell Escolar són:

 

President
JOSEP CERRADA JUBERT

Rep. de la Titularitat.
PURIFICACIÓN LAMAS FERNÁNDEZ
JULIA BUCUR
UBALDA MOURE ARIAS

Rep. dels pares d'alumnes

Mª PILAR FERNÁNDEZ JIMÉNEZ
ÓSCAR DOVAL CASTRO
FRANCISCO GUTIÉRREZ ABREU

ANA ISABEL DE LA VARA BUZÓN (AMPA)

Rep. dels alumnes

(Vacant)

(Vacant)

Rep. dels professors

MARTA MORENO CABRERIZO
CAROLINA VIOLAN COROMINAS
MARTA OLIVER VILA
JORGE JOSÉ MARTÍN SEGURA

Rep. d'admin. i serveis
RAFAELA CANO GALÁN

Qui som?

L'Escola Maria Ward de Badalona, és una escola privada concertada d'inspiració cristiana, que pertany a la Congregació de Jesús fundada per Maria Ward l'any 1609.

Contacte

  • C/ Gravina 1 (Llefià)
    08913 Badalona (Barcelona)
    Al costat de l'estació de Llefià (L10)
  • s[email protected]
  • Telf.: 93 387 28 98