ConsellEscolar

El consell escolar és l’òrgan de participació representatiu de la comunitat educativa del centre, i exerceix les seves funcions en el respecte als drets dels alumnes i dels seus pares, dels professors, del personal d'administració i serveis, i de la institució titular.

Està format pel director, que el presideix; tres representants de la titularitat, designats per la institució; quatre representants dels pares i mares, tres elegits en votació secreta i un designat per l’AMPA; dos representants dels alumnes, elegits en votació secreta; i un representant del personal d’administració i serveis, també elegit en votació secreta.

El consell escolar es reunirà en sessió ordinària a l’inici de les activitats lectives del curs escolar i al final de curs.

En sessió extraordinària, el consell es reunirà sempre que es consideri oportú.

Els membres que componen actualment el Consell Escolar són:

 

President

SUSANNA TERÈS 

Representats de la titularitat

ELODIA VILLAHOZ 
MARIA PAZ SANZ 
JULIA BUCUR 

Representats del professorat

ALBERT LÓPEZ 
MARÍA DEL PILAR GARCÍA 
HÉCTOR BARRIGA 
MIRIAM MOLINA 

Representants dels pares d'alumnes

MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ
FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ
CLARA FERNÁNDEZ
SONIA BOCANEGRA (AMPA)

Representants dels alumnes

YASSIN ANFADOUK
ANDREA FERNÁNDEZ 

Representant del personal d'administració i serveis

RAFAELA CANO 

Qui som?

L'Escola Maria Ward de Badalona, és una escola privada concertada d'inspiració cristiana, que pertany a la Congregació de Jesús fundada per Maria Ward l'any 1609.

www.feducativamaryward.org

Contacte