Caràcter Propi (Síntesi)


La Institució Titular de l’escola és la Congregació de Jesús, fundada per Mary Ward l’any 1609.

 

Trets fonamentals del model educatiu de Maria Ward

 

"Total disponibilitat i aptitud per a tota bona obra"

 

Aquest és el lema central del model educatiu de Maria Ward. A partir d’aquí, oferim una educació integral, amb l’objectiu de guiar els alumnes a aprendre a ser persones, desenvolupant tota la seva potencialitat humana i espiritual com a compromís amb ells mateixos, amb Déu i amb el món.

Per aquesta raó des de l’escola busquem ajudar cada un dels nostres alumnes a:

  • descobrir la seva pròpia identitat
  • qüestionar-se què volen fer de la seva vida i amb la seva vida
  • situar-se davant del món amb un compromís solidari per millorar-lo dia a dia segons el missatge de Jesús de Natzaret
  • créixer segons els valors fonamentals de Maria Ward: llibertat, justícia i veracitat


El procés d’aprendre a ser persones es configura sobre quatre pilars:

  • Formació afectiva: viure l’experiència de ser estimat i estimar, des de la qual els alumnes i les alumnes seran capaços de prendre decisions i afrontar les seves conseqüències i estaran preparats per encarar tant els èxits com els fracassos.
  • Formació intel·lectual: aprendre a aprendre és l’objectiu central del nostre projecte. D’aquesta manera assegurem l’assimilació comprensiva dels continguts i l’adquisició de la capacitat necessària per afrontar noves situacions competentment. Emfasitzem l’aprenentatge de les àrees instrumentals, les llengües estrangeres, l’atenció a la diversitat de l’alumnat i la integració i l’ús de les noves tecnologies.
  • Formació social: en la nostra acció educativa, volem acompanyar l’alumnat en l’aprenentatge d’estimar, acceptar, renunciar, ser tolerant i respectuós, treballar per un món més just i més lliure, des del seu entorn humà i natural.
  • Formació religiosa: des de la llibertat de pensament de tothom, promovem l’estudi de la religió catòlica, la reflexió i la celebració de la fe en Jesucrist.

 

El model educatiu que oferim al nostre alumnat implica estar en recerca permanent de la metodologia didàctica més convenient, que serà la que ens ajudarà a aconseguir els objectius per la via més eficaç i enriquidora.

En el marc del dret de lliure elecció de centre (LOE Art. 84.1), les famílies que sol·licitin plaça per als seus fills/es expressen la seva conformitat amb l’oferta de formació pròpia de l’escola cristiana tal i com està definida en el caràcter propi del centre i, en concret, sol·liciten l’ensenyament de caràcter religiós des de la perspectiva de l’església catòlica, en el respecte a les diverses creences i opcions religioses de les famílies.

Qui som?

L'Escola Maria Ward de Badalona, és una escola privada concertada d'inspiració cristiana, que pertany a la Congregació de Jesús fundada per Maria Ward l'any 1609.

www.feducativamaryward.org

Contacte