ESO

ESO (15)

 

La nostra Escola té una llarga tradició en les activitats de voluntariat.
Dins del marc del Servei Comunitari, els presentem la “Campanya i Jornada de Donació de Sang”; projecte basat en una APS, és a dir, una metodologia d’aprenentatge i servei en col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits. 
Volem que els nostres alumnes hi participin activament, posin les seves habilitats al servei de la comunitat i aprenguin servint.
L’objectiu és que els nois i noies de l’escola esdevinguin ciutadans implicats i compromesos amb el barri; joves amb sentit crític i amb una especial sensibilitat vers el voluntariat.

                                       

[carousel]

[carousel_item]

[/carousel_item]

[carousel_item]

[/carousel_item]

[carousel_item]

[/carousel_item]

[carousel_item]

[/carousel_item]

[carousel_item]

[/carousel_item]

[carousel_item]

[/carousel_item]

[/carousel]

L’aprenentatge d’una llengua es basa en la comunicació oral i escrita. Totes dues estan totalment relacionades i podem dir que un bon nivell oral implica tenir-lo, també, escrit.

Per tal de poder treballar aquest àmbit, la nostra escola aprofundeix des de ben petits en l’expressió oral. Pretenem ajudar-los a expressar les seves idees de manera eficaç organitzant tot l’engranatge lingüístic i adequant el seu discurs als diferents àmbits i vivències. És molt important que el nostre alumnat aprengui a mostrar-se hàbil, natural i transmeti les seves idees amb fluïdesa i confiança. 

Per aconseguir aquest objectiu, els nostres alumnes prepararan al llarg del curs tres exposicions orals, com a mínim, en Català, Castellà i Anglès. Aquesta tasca els suposarà un treball previ de recerca d’informació per poder  comunicar amb rigor i fluïdesa el tema escollit .

L’alumnat de 4t d’ESO de la nostra escola té l’opció, si ho desitja,  d’acreditar el seu nivell de llengües estrangeres presentant-se a les proves d’idiomes dels organismes oficials.

Aquests exàmens avaluen 4 destreses: la comprensió auditiva, la comprensió lectora, l’expressió oral i l’expressió escrita.

Aquests certificats no caduquen i són titulacions reconegudes arreu del món.

L’ equivalència d’aquests títols queda subjecta a la següent taula: http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/idiomes/certificats/documents/equivalencies-angles.pdf

 

ANGLÈS

NIVELL B1 del Marc comú Europeu de referència per a les llengües. 

El Certificat de nivell intermedi B1 acredita el nivell de competència lingüística comunicativa descrit en el currículum de les escoles oficials d'idiomes per al nivell intermedi B1.

Els objectius de l'ensenyament d'idiomes en aquest nivell són adquirir l'habilitat o capacitat de:

•    comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a l’oci, o d’un anunci públic
•    Utilitzar l'idioma com a mitjà de comunicació en situacions de la vida quotidiana, en situacions d'aprenentatge i com a mitjà d'expressió personal.
•    Identificar les característiques principals de la llengua objecte d'aprenentatge per contrast i comparació amb la llengua materna o altres llengües, quan s'escaigui.
•    Optimitzar les oportunitats d'exposició i interacció amb la nova llengua, incloses les que proporcionen les tecnologies de la informació i la comunicació, per ampliar i consolidar els coneixements de l'idioma, dins i fora de l'aula.
•    Ampliar les estratègies comunicatives i d'aprenentatge adquirides en el nivell anterior.
•    Analitzar les pròpies necessitats comunicatives, controlar el propi procés d'aprenentatge de la llengua i avaluar els objectius assolits.
•    Prendre consciència que l'aprenentatge d'una llengua demana voluntat i dedicació, i requereix un treball constant i sistemàtic.


Més informació

 

ALEMANY: FIT in DEUTSCH A1 – GOETHE INSTITUT

NIVELL A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües

 

Què pot fer algú amb el FIT in Deutsch?

Quan aproveu l'examen sereu capaços, per exemple, de:

•    comprendre en situacions quotidianes, preguntes senzilles, missatges telefònics, informació de la ràdio i converses curtes. 
•    extreure la informació més important de missatges escrits breus, d’anuncis, descripcions, cartes i articles periodístics senzills.
•    escriure missatges personals breus.
•    presentar-se en una conversa i respondre preguntes personals.
•    plantejar i respondre preguntes senzilles sobre temes que us afecten en una conversa.
•    en la vida quotidiana, demanar, sol•licitar o preguntar coses normals i respondre o reaccionar.

 

Més informació 

www.goethe.de/lrn/prj/pba/esindex.htm

Què és?
És un concurs organitzat per la Societat Catalana de Matemàtiques amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament amb l’objectiu d’estimular i motivar l’aprenentatge de les matemàtiques a través de problemes. També es vol contribuir així a la popularització de les matemàtiques entre els alumnes. Aquest any 2017 han participat més de 106.000 alumnes a Catalunya d’un total de 1776 centres educatius.

Qui les organitza?
Actualment més de 60 països organitzen les Proves Cangur dins d'un programa que es coneix com Kangourou sans Frontières. En una reunió internacional s’elaboren els enunciats, que són els mateixos per a tots els països.
La prova es fa en un mateix dia per a tots els alumnes.

De què consten?
Les Proves Cangur són un conjunt de reptes matemàtics, de dificultat creixent i de resposta tancada amb diverses opcions de resposta per a cada problema. La convocatòria consisteix en una prova d’entre 20 i 30 reptes matemàtics –en funció de l’edat-, de dificultat creixent i de resposta tancada, amb cinc opcions possibles per a cada problema.
En tots els casos, els participants les han de completar sense calculadora. 

Com es puntuen?
Les qüestions estan dividides en tres grups diferenciats pel seu nivell de dificultat. Les preguntes del primer grup valen 3 punts; les del segon, 4 punts; i les del tercer, 5 punts. Una pregunta contestada correctament atorga al participant la qualificació que correspon a les preguntes d'aquell grup. Per contra, en cas que el participant deixi la pregunta sense contestar, n'obtindrà 0 punts. Finalment, en cas que la resposta de la pregunta sigui errònia, es resta la quarta part del valor individual de la resposta correcta. 


 
Al lloc web cangur.org podeu trobar més informació.
 

Per complementar la preparació acadèmica dels alumnes, l’escola ofereix la possibilitat de participar a diferents concursos per a aconseguir una formació integral i completa, que satisfaci i estimuli totes les seves unitats vivencials i la seva projecció de futur.

Concursos

Concurs Premi Coca-Cola: Joves talents de Relat breu (Alumnes 2n ESO).

Concurso Premio Coca-Cola: Jóvenes talentos de relato corto (Alumnes de 2º ESO).

Concurs de relat Ficcions: Organitzat per l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació. (Alumnes de 4t ESO).

Concurs d’Excel·lència: Organitzat per l’Escola Padre Damian de BCN. (Alumnes de 4t ESO).

Concurs Pinta la Marató: Organitzat per la Fundació La Marató de TV3. (Alumnes de 1r i 2n ESO)

Els alumnes de 2n d’ESO de la nostra escola tenen l’oportunitat de gaudir  d’uns dies de colònies  en anglès. En un entorn natural i acompanyats per monitors especialitzats en llengua anglesa,  els nois i noies realitzen una sèrie d’activitats a l’aire lliure, així com jocs i espais d’observació i estudi del medi natural.

És una gran experiència per a ells, el fet de poder practicar i millorar el seu nivell  d’anglès  d’aquesta manera tan lúdica i divertida. Tot i que en un primer moment, alguns  es mostren més prudents a l’hora de parlar, de seguida  es deixen anar  i s’animen en veure  que tot és començar.

Aquestes colònies ofereixen la possibilitat de conviure amb companys i professors, aprenent i compartint moments inoblidables, que els ajuden a reforçar  la seva amistat, al mateix temps que aprenen a respectar i estimar la natura  apropant-los a l’anglès.

Qui som?

L'Escola Maria Ward de Badalona, és una escola privada concertada d'inspiració cristiana, que pertany a la Congregació de Jesús fundada per Maria Ward l'any 1609.

Contacte

  • C/ Gravina 1 (Llefià)
    08913 Badalona (Barcelona)
    Al costat de l'estació de Llefià (L10)
  • [email protected]
  • Telf.: 93 387 28 98