Des del Departament de Pastoral de l’escola es duen a terme tot un seguit d’activitats dirigides a fomentar en els alumnes i en el personal que treballa al centre el creixement personal, tant a nivell humà,  com social i espiritual.

Cada curs ens proposem un objectiu, enguany és créixer en responsabilitat. El lema d’aquest curs és “Cal ser responsable”.

L’objectiu de les activitats organitzades des del Departament de Pastoral és ajudar els alumnes a viure segons els valors de l’Evangeli i seguint la petjada i el carisma de Mary Ward, fundadora de la nostra Congregació religiosa. S’accentua l’educació en els valors de llibertat, justícia i veritat i posem un èmfasi especial en el valor de la solidaritat.

Per tal d’aconseguir-ho, des de la nostra identitat cristiana, algunes activitats van adreçades al coneixement de la figura de Jesucrist i celebracions religioses com:

 • Cultura religiosa a les classes de religió
 • Oració a l’inici de la primera classe del matí
 • Reflexions
 • Eucaristies
 • Oratoris
 • Celebració del perdó
 • Paralitúrgies

 

I altres adreçades al desenvolupament de la dimensió social i compromís amb els més necessitats:

 • Campanyes
 • Projectes
 • Reciclatge
 • Tallers Solidaris per a adults i per a nens
 • Cinema
 • Tómbola
 • Trobades Intercol·legials
 • Rifa solidària

 

La tasca evangelitzadora necessita i compta amb el suport i implicació de tota la comunitat  educativa. 

 

"no tenim a les nostres mans les solucions als problemes del món, però davant els problemes del món tenim les nostres mans".
 

Qui som?

L'Escola Maria Ward de Badalona, és una escola privada concertada d'inspiració cristiana, que pertany a la Congregació de Jesús fundada per Maria Ward l'any 1609.

www.feducativamaryward.org

Contacte