Els alumnes de cicle mitjà es caracteritzen per estar en una fase de les seves vides en la qual poden desenvolupar un gran potencial d’aprenentatge. A la nostra escola els proveïm d’un gran ventall d’estratègies per tal de garantir que aquest aprenentatge esdevingui significatiu. En aquest sentit donem molta importància al fet de realitzar treball cooperatiu. Els alumnes passen a erigir-se protagonistes de la dinàmica de l’aula i, guiats per la figura del mestre, utilitzen els diferents recursos al seu abast (TIC’s, bibliografia, elements audiovisuals...) per aconseguir uns objectius prèviament acordats entre tot el grup-classe. Aquests objectius neixen dels interessos comuns i fonamenten la base del treball projecte.

El treball cooperatiu fomenta l’autonomia, la companyonia, la tutoria entre iguals i dóna sentit a la convivència que es produeix dia a dia en l’aula. 

 


 

Qui som?

L'Escola Maria Ward de Badalona, és una escola privada concertada d'inspiració cristiana, que pertany a la Congregació de Jesús fundada per Maria Ward l'any 1609.

www.feducativamaryward.org

Contacte