L’alumnat de 4t d’ESO de la nostra escola té l’opció, si ho desitja,  d’acreditar el seu nivell de llengües estrangeres presentant-se a les proves d’idiomes dels organismes oficials.

Aquests exàmens avaluen 4 destreses: la comprensió auditiva, la comprensió lectora, l’expressió oral i l’expressió escrita.

Aquests certificats no caduquen i són titulacions reconegudes arreu del món.

 

ANGLÈS

NIVELL B1 del Marc comú Europeu de referència per a les llengües. 

 

Què pot fer algú amb el PET?

Quan aproveu l'examen sereu capaços, per exemple, de:

•    comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a l’oci, o d’un anunci públic
•    fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja a una zona on es parla la llengua anglesa
•    fer preguntes simples i participar en converses si tracten de temes coneguts en situacions properes.
•    escriure cartes i prendre anotacions sobre temes coneguts.


Més informació

 

ALEMANY: FIT in DEUTSCH A1 – GOETHE INSTITUT

NIVELL A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües

 

Què pot fer algú amb el FIT in Deutsch?

Quan aproveu l'examen sereu capaços, per exemple, de:

•    comprendre en situacions quotidianes, preguntes senzilles, missatges telefònics, informació de la ràdio i converses curtes. 
•    extreure la informació més important de missatges escrits breus, d’anuncis, descripcions, cartes i articles periodístics senzills.
•    escriure missatges personals breus.
•    presentar-se en una conversa i respondre preguntes personals.
•    plantejar i respondre preguntes senzilles sobre temes que us afecten en una conversa.
•    en la vida quotidiana, demanar, sol•licitar o preguntar coses normals i respondre o reaccionar.

 

Més informació 

www.goethe.de/lrn/prj/pba/esindex.htm

Qui som?

L'Escola Maria Ward de Badalona, és una escola privada concertada d'inspiració cristiana, que pertany a la Congregació de Jesús fundada per Maria Ward l'any 1609.

Contacte

  • C/ Gravina 1 (Llefià)
    08913 Badalona (Barcelona)
    Al costat de l'estació de Llefià (L10)
  • [email protected]
  • Telf.: 93 387 28 98