El projecte de recerca acosta els alumnes de 4t ESO  a  tasques d'investigació assolint competències de treball cooperatiu. Durant una hora setmanal al llarg del curs es  tutoritza  el seguiment del treball dels alumnes que en diferents fases i lliuraments han d'anar elaborant  el projecte final.

Per realitzar aquest projecte s'utilitzen diferents eines com:

  • Mètode científic (contrast de diferents hipòtesis)
  • Experimentació.
  • Entrevistes a professionals de l’àmbit.
  • Visites a instal·lacions relacionades amb la recerca.
  • Enquestes.
  • Conferències sobre el tema a tractar. 
  • Recerca bibliogràfica.

Amb  això ajudem als alumnes a aconseguir una major autonomia de treball en futurs estudis que puguin realitzar i en posteriors àmbits professionals.

La darrera setmana de curs cada grup d'alumnes presenta la memòria final del Projecte i en fa una presentació oral amb diferents suports visuals i digitals davant d'un tribunal d'avaluació format per diferents professors especialistes en la matèria.
 

Qui som?

L'Escola Maria Ward de Badalona, és una escola privada concertada d'inspiració cristiana, que pertany a la Congregació de Jesús fundada per Maria Ward l'any 1609.

www.feducativamaryward.org

Contacte