El projecte de recerca acosta els alumnes de 4t ESO  a  tasques d'investigació assolint competències de treball cooperatiu. Durant una hora setmanal al llarg del curs es  tutoritza  el seguiment del treball dels alumnes que en diferents fases i lliuraments han d'anar elaborant  el projecte final.

Per realitzar aquest projecte s'utilitzen diferents eines com:

 • Mètode científic (contrast de diferents hipòtesis)
 • Experimentació.
 • Entrevistes a professionals de l’àmbit.
 • Visites a instal·lacions relacionades amb la recerca.
 • Enquestes.
 • Conferències sobre el tema a tractar. 
 • Recerca bibliogràfica.

Amb  això ajudem als alumnes a aconseguir una major autonomia de treball en futurs estudis que puguin realitzar i en posteriors àmbits professionals.

La darrera setmana de curs cada grup d'alumnes presenta la memòria final del Projecte i en fa una presentació oral amb diferents suports visuals i digitals davant d'un tribunal d'avaluació format per diferents professors especialistes en la matèria.
 

Qui som?

L'Escola Maria Ward de Badalona, és una escola privada concertada d'inspiració cristiana, que pertany a la Congregació de Jesús fundada per Maria Ward l'any 1609.

Contacte

 • C/ Gravina 1 (Llefià)
  08913 Badalona (Barcelona)
  Al costat de l'estació de Llefià (L10)
 • [email protected]
 • Telf.: 93 387 28 98