Science-Bits: Innovació a les classes de Ciències


appleA la nostra escola, dins del procés d’innovació pedagògica, les Ciències Naturals de 1r a 4t ESO es treballen utilitzant el projecte educatiu de Science Bits. 

Science Bits és un conjunt d’activitats didàctiques per l’ensenyament  de les Ciències amb una metodologia innovadora desenvolupada per l’International Science Teaching Foundation (Fundació Internacional per l’Ensenyament de la Ciència). Utilitzem el model pedagògic constructivista de les 5E (Engeguem, Explorem, Expliquem, Elaborem i Avaluem) basat en la indagació, el descobriment, la reflexió i el raonament crític, i centrat en el desenvolupament de les competències educatives. La naturalesa de la ciència està integrada en cada fase de l’aprenentatge basat en l’aprenem fent.

Les lliçons de Science Bits utilitzen una gran quantitat de continguts multimèdia interactius (models 3D, vídeos, àudios, animacions, simuladors i experiments virtuals).

Per l’aplicació de Science Bits a l’aula s’utilitza l’ordinador i el projector de l’aula i el llibre en paper. Els alumnes des de casa poden accedir a la versió digital i recursos interactius, i també a les activitats autoavaluables.

Qui som?

L'Escola Maria Ward de Badalona, és una escola privada concertada d'inspiració cristiana, que pertany a la Congregació de Jesús fundada per Maria Ward l'any 1609.

www.feducativamaryward.org

Contacte