El desenvolupament pràctic passa per un treball manipulatiu basat en l’alumne perquè desenvolupi les capacitats cognitives i les destreses manuals. En tot moment, l’alumne és el protagonista del seu aprenentatge on no només executa sinó que també pensa, crea i relaciona.

Els materials que s’han utilitzats són: les regletes per treballar la numeració, operacions i descomposició de nombres, els rellotges per treballar les hores, els policubs on es fomenta la construcció i la percepció visual, les monedes i els bitllets, el tangram, les unitats,...

Tot això permet un aprenentatge molt dinàmic, participatiu, cooperatiu i motivador fent que els alumnes s’impliquin en el seu propi procés d’aprenentatge.

 


 

Qui som?

L'Escola Maria Ward de Badalona, és una escola privada concertada d'inspiració cristiana, que pertany a la Congregació de Jesús fundada per Maria Ward l'any 1609.

www.feducativamaryward.org

Contacte