L’expressió oral és la base de l’educació i la comunicació entre els infants. Treballem el llenguatge a partir de qualsevol situació viscuda pels infants, mitjançant l’explicació de contes, l’adquisició de nou vocabulari a través de la passació de bits, memoritzant poemes, dites, cançons i endevinalles, realitzant petites exposicions orals sobre temes propers als infants i creant, en tot moment, situacions de diàleg entre els i les alumnes. 

Iniciant el procés de la lectoescriptura des de P3 fins a P5. Fomentant la motricitat fina com a base del domini del traç i d’una bona grafia, realitzant activitats variades i lúdiques al llarg de tot el curs fent un primer inici a l’escriptura de grafies en lletra de pal. Usant, de forma habitual, la lletra de pal, en el curs P4, per tal de consolidar el traç amb l’objectiu d’acabar l’etapa d’educació infantil realitzant l’escriptura en lletra lligada que s’introdueix a P5.

 

 

 


                                       

Qui som?

L'Escola Maria Ward de Badalona, és una escola privada concertada d'inspiració cristiana, que pertany a la Congregació de Jesús fundada per Maria Ward l'any 1609.

www.feducativamaryward.org

Contacte