A l’escola estem implantant l’ús de Chromebooks a l’ESO i la utilització de continguts digitals.  

El sistema operatiu dels Chromebooks, Chrome OS, és un sistema robust i de baix manteniment. Estan completament integrats en l’entorn de treball de Google Workspace i sota el domini @mariaward.cat. Els dispositius estan gestionats per l’escola per millorar la seguretat de l’alumnat.  Gràcies a la llarga durabilitat de la bateria els alumnes poden treballar tota la jornada escolar amb el Chromebook sense necessitat de carregar-lo.

La utilització de dispositius informàtics per part dels alumnes forma part del projecte de digitalització de l’escola.

 

 

 


Objectius globals 

Donar resposta als canvis culturals, socials i en els models productius.
Donar resposta als reptes de la societat digital i de la industria 4.0 (IA, big data, interconnexió de sistemes i dispositius digitals…).
Preparar l’alumnat per a l’àmbit STEM (Science, Technology, Engineering, Maths)
Donar acompliment al Pla d’educació digital de Catalunya (Dep. d’Educació).
En definitiva, aconseguir que els nostres alumnes siguin digitalment competents.

 

Objectius específics

Integració en la Fundació Educativa Mary Ward. Millorar la comunicació dins del centre i també entre els centres.
Contribuir a la formació de persones que siguin agents de canvi social, millorant la seva competència digital.
Crear un entorn segur on poder treballar de forma col·laborativa de manera sincrònica i asincrònica.
Incorporar noves metodologies que augmentin les oportunitats d’aprenentatge
Complir amb el RGPD.
Estalviar costos de software i manteniment d’equips.


Què esperem?

Millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge, incorporant noves metodologies de treball.
Augmentar la motivació de l’alumnat.
Millorar els resultats acadèmics de l’alumnat.
Desenvolupar la competència digital del conjunt de membres de la comunitat educativa.
Millorar la gestió de la informació entre el professorat.
En definitiva, millorar el servei que l’escola dóna a alumnat i famílies.
 


 

            

Qui som?

L'Escola Maria Ward de Badalona, és una escola privada concertada d'inspiració cristiana, que pertany a la Congregació de Jesús fundada per Maria Ward l'any 1609.

www.feducativamaryward.org

Contacte